Wzmocnienie podłoża gruntowego krótkimi kolumnami GEOPIER - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmocnienie podłoża gruntowego krótkimi kolumnami GEOPIER

Abstrakt

W artykule przedstawiono właściwości kolumn ubijanych GEOPIER i system ich działania. Podano obszar zastosowań, analizę pracy kolumn i opis wykonawstwa. Przedstawiono metodę wymiarowania kolumn GEOPIER oraz kontrolę ich wykonania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 35 - 42,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wojnarowicz M., Dembicki E.: Wzmocnienie podłoża gruntowego krótkimi kolumnami GEOPIER// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 1 (2010), s.35-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi