Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenerowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenerowego

Abstrakt

Przekazywanie odciążeń na bardzo rozległych powierzchniach w przypadku zalegania gruntów słabych o znacznych odkształceniach wymaga ich ulepszenia i poprawy ich cech mechanicznych. Jedną z metod, która spełnia powyższe warunki jest metoda dynamicznej wymiany oraz wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą kolumn o dużej średnicy. W referacie przedstawiono wyniki badań terenowych oraz podano wartości modułów odkształcenia dla kolumn oraz wzmocnionego podłoża.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Gwizdała K., Blockus M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą dynamicznej wymiany (DR) dla posadowienia obiektów terminalu kontenerowego// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo.. -., nr. z. 111 (2007), s.167-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi