Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi

Abstrakt

Koncepcja elastycznego podparcia nasypu i przyspieszenia konsolidacji podłoża. Prognoza osiadań w czasie na podstawie obliczeń metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem w parametrach obliczeniowych przestrzennego charakteru zagadnienia. Przyspieszenie konsolidacji podłoża gruntowego pod nasypami za pomocą technologii mikro wybuchów i metody wgłębnej wibrowymiany. Porównanie wyników prognozowanych osiadań z osiadaniami pomierzonymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 24, strony 251 - 256,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cichy W., Cudny M., Dembicki E., Imiolek R.: Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 24., nr. 3-4 (2003), s.251-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi