Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzorce identyfikacji ryzyka w projektach informatycznych

Abstrakt

Artykuł prezentuje systematyczne podejście do identyfikacji ryzyka w projek-tach informatycznych, oparte na wzorcach ryzyka. Podejście zakłada jawne mo-delowanie rozważanego obszaru biznesowego, co pozwala na kontrolę zakresuidentyfikacji i zapewnia kompletność analiz. W artykule zastosowano to po-dejście wykorzystując RUP jako model odniesienia dla procesów wytwarzania o-programowania. Następnie omówiono eksperyment, w którym zastosowano omawia-ne podejście do weryfikacji kompletności znanej listy zagrożeń dla harmono-gramu. W podsumowaniu skomentowano wyniki eksperymentu oraz podano dalszeplany badawcze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Problemy i metody inżynierii oprogramowania strony 345 - 362
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi