WZORCE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARZE EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ – WYNIKI BADAŃ Z KAZACHSTANU - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WZORCE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARZE EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ – WYNIKI BADAŃ Z KAZACHSTANU

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki internacjonalizacji przedsiębiorstw kazachstańskich, a w szczególności tempa, zakresu, intensywności i form ich umiędzynarodowienia. W części teoretycznej artykułu przedstawiono najważniejsze efekty międzynarodowej integracji gospodarczej, a w szczególności funkcjonowanie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) oraz scharakteryzowano gospodarkę Kazachstanu. Następnie ukazano wyniki badań przeprowadzonych na próbie 108 przedsiębiorstw eksporterów pozyskanych z bazy eksporterów o nazwie KazNex Invest, działających na terytorium Republiki Kazachstanu. Badanie zostało przeprowadzone jesienią 2016 r. Przedsiębiorstwa udzielały odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania przy wykorzystaniu wywiadów CATI (Computer Assisted Telephone Intervieving – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 233 - 246,
ISSN: 2083-8611
ISSN:
2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Suchkova I., Daszkiewicz N.: WZORCE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARZE EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ – WYNIKI BADAŃ Z KAZACHSTANU// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 352 (2018), s.233-246

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi