Wzrost bakterii redukujących siarczany, wyizolowanych z wód podziemnych rejonu Gdańska na różnych źródłach węgla organicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzrost bakterii redukujących siarczany, wyizolowanych z wód podziemnych rejonu Gdańska na różnych źródłach węgla organicznego

Abstrakt

W regionie gdańskim większa część wód przeznaczonych do spożycia, rozprowadzanych w sieci wodociągowej, pochodzi z ujęć wód podziemnych. W surowych wodach podziemnych pochodzących z utworów kredowych oraz czwartorzędowych, eksploatowanych w tym rejonie, stwierdzono występowanie bakterii redukujących siarczany. W pracy zbadano właściwości BRS wyizolowanych z wód podziemnych piętra kredowego regionu gdańskiego. Z wód tych wyodrębniono 8 konsorcjów BRS i inkubowano w beztlenowych hodowlach periodycznych na pożywce Starkey'a, zawierającej zamiennie dwa różne źródła węgla organicznego: mleczan lub octan sodu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wargin A., Olańczuk-Neyman K., Skucha M.: Wzrost bakterii redukujących siarczany, wyizolowanych z wód podziemnych rejonu Gdańska na różnych źródłach węgla organicznego// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi