Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii

Abstrakt

W literaturze można spotkać się ze stwierdzeniem, że produkcja w sektorze wysokich technologii jest motorem wzrostu produkcji, zatrudnienia i wydajności wielu gospodarek. Co więcej, uważa się, że rozwój przemysłu wysokiej technologii oznacza nie tylko wzrost gospodarczy, ale także zmiany w strukturze gospodarki. Stare przemysły tracą na znaczeniu a nowe gałęzie przemysłu, bazujące na wysokiej technologii, stają się krajowymi gazelami biznesu. Autorki postanowiły zweryfikować te tezy poddając analizie zmiany w produkcji przemysłowej w 21 wybranych krajach oecd w latach 1996-2007. Z przeprowadzonej przez autorki analizy wynika, że zmiany strukturalne w dziedzinie produkcji przemysłowej są bardzo małe i nie mogą być traktowane jako ważny element w procesie wzrostu w analizowanych krajach. Autorkom nie udało się potwierdzają tezy o istnieniu prostego związku między rozwojem sektora wysokich technologii a wysokim wzrostem gospodarki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK nr R. 17, strony 69 - 70,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lechman E., Olczyk M.: Wzrost gospodarczy a rola przemysłów niskiej, średniej i wysokiej technologii// MARKETING I RYNEK. -Vol. R. 17., nr. Nr 12 (2010), s.69-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi