Wzrost konkurencyjności zakładów opieki zdrowotnej poprzez orientację na klienta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzrost konkurencyjności zakładów opieki zdrowotnej poprzez orientację na klienta

Abstrakt

W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe aspekty orientacji na klienta w zakładach opieki zdrowotnej jako sposobu na podniesienie ich konkurencyjności. Autor zaprezentował kluczowe różnice pomiędzy placówkami zorientowanymi na pacjenta a placówkami o orientacji administracyjnej. Przedstawiono również procesy związane z tego typu podejsciem, wraz z charakterystyką głównych obszarów orientacji na klienta w zakładach opieki zdrowotnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 331 - 339,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zieliński G.: Wzrost konkurencyjności zakładów opieki zdrowotnej poprzez orientację na klienta// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 4/1 (2010), s.331-339
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi