Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

Abstrakt

W odniesieniu do opracowanego modelu koncepcyjnego integrującego teorie zaangażowania klienta (ang. CE) i logiki dominacji usług (ang. S-D logic) zrealizowano badanie ilościowe wśród konsumentów usług. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych i potwierdzenie słuszności zakładanych powiązań między zmiennymi modelu. Wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową (ang. CFA), potwierdzono strukturę czynnikową badanej koncepcji teoretycznej. Natomiast przeprowadzona analiza modelowania równań strukturalnych (ang. SEM) potwierdziła bezpośredni pozytywny wpływ przyczyn związanych z logiką dominacji usługowej na zaangażowanie konsumenta oraz bezpośredni pozytywny związek między CE a konsekwencjami wynikającymi z S-D logic. Ponadto w przypadku hipotez złożonych potwierdzono mediacyjny efekt zaangażowania konsumenta w zależnościach występujących pomiędzy integracją zasobów i uczeniem się konsumenta a wszystkimi trzema konsekwencjami związanymi z logiką dominacji usługowej uwzględnionymi w modelu strukturalnym (rozwojem zasobów niematerialnych konsumenta – indywidualnych i interpersonalnych oraz współtworzeniem wartości), wykazując w ten sposób pozytywny pośredni związek pomiędzy analizowanymi konstruktami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2021.242 s. ISBN ISBN 978-83-7348-853-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi