Zaawansowane metody charakterystyki i uzdatniania wody w basenach kąpielowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaawansowane metody charakterystyki i uzdatniania wody w basenach kąpielowych

Abstrakt

W literaturze przedmiotu szeroko opisywane są zagrożenia dla zdrowia kąpiących się i obsługi ze względu na losowe występowanie w wodzie bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli typu kałowego, gronkowca koagulazo-dodatniego, pierwotniaków Cryptosporidium Parvum, Gardia i innych mikroorganizmów, a także produktów reakcji związków dezynfekujących z zanieczyszczeniami organicznymi w wodzie. Stosowane dotychczas technologie uzdatniania wody w basenach kąpielowych nie eliminują całkowicie czynników powodujących choroby. Celem naukowym dysertacji jest lepsze zrozumienie przebiegu separacji zanieczyszczeń w układzie technologicznym uzdatniania wody basenowej, ukierunkowane na bardziej efektywną pracę filtrów wgłębnych. Wartością utylitarną badań jest poprawa procesu uzdatniania i/lub dezynfekcji wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi kąpiących się i jednocześnie zmniejszenia zużycia wody, energii i chemikaliów. W dysertacji po raz pierwszy zbadałam wytrzymałość kłaczków oryginalną metodą pomiaru zmian wielkości cząstek zawiesin w funkcji czasu dla różnych wartość pola sił ścinających. Osady oraz biofilm z basenu kąpielowego jak i z instalacji uzdatniania wody, poddałam badaniu mikroskopowemu. W osadzie wykryłam znaczną liczbę żywych organizmów, takich jak niesporczaki i stawonogi, które przeżywały eksploatacyjne stężenie chloru wolnego (0,5 mg/dm3), bądź przechlorowanie wody (2 mg/dm3) i zbieranie osadu odkurzaczem wodnym. Wykazały wysoką odporność na chlor wolny, bądź przeżywały ze względu na ochronną rolę błony biologicznej na dnie i ścianach basenu. Z uwagi na znaczną zawartość substancji rozpuszczonych podwójna warstwa elektryczna ulega kompresji, zaś potencjał zeta poniżej -13 mV pozwala na szybką flokulację zanieczyszczeń koloidalnych, a więc formowanie się osadu dennego. Nowatorskim rozwiązaniem w stosowanych badaniach było wykorzystanie próbek osadów pobranych z dwóch różnych miejsc instalacji basenowej, tj. filtrów wgłębnych i niecki basenu, w których może następować koncentracja zanieczyszczeń zawierających m.in. pasożyty. Pobrane osady zostały zbadane pod względem występowania pasożytów oraz fizykochemicznym, ponieważ ich struktura przestrzenna oraz skład decydują o trwałości wiązania mikroorganizmów z kłaczkami osadu. Badania mają zasadnicze znaczenie dla przewidywania efektywności działania filtrów wgłębnych. Skuteczność usuwania cyst i bakterii jest ściśle zależna od rozkładu wielkości cząstek zanieczyszczeń oraz kłaczków koagulantu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 189 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi