Zaawansowane metody sterowania kaskadowym układem zbiorników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaawansowane metody sterowania kaskadowym układem zbiorników

Abstrakt

W artykule rozważane są trzy kaskadowo połączone zbiorniki z elementami wykonawczymi i pomiarowymi. Zadanie sterowania polega na takiej regulacji przepływem wodt przez pompę oraz stopniem otwarcia zaworów, aby jak najdokładniej i jak najszybciej osiągnąć zadaną wysokość słupa cieczy w każdym ze zbiorników. Zaprojektowano trzy układy regulacji poziomu wody w każdym ze zbiorników z wykorzystaniem układów: klasycznego PI, wieloobszarowego i odpornego z modelem. Przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych algorytmów sterowania dla stałej i zmiennej trajektorii zadanej. Badania wykonano w środowisku MATLAB/Simulink komunikującym się z obiektem rzeczywistym za pomocą karty pomiarowej zainstalowanej w komputerze PC.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 25 - 30,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bakun P., Długoński O., Piotrowski R.: Zaawansowane metody sterowania kaskadowym układem zbiorników// POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA. -., nr. 3 (2015), s.25-30
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.14313/par_217/25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi