Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Abstrakt

Omówiono etapy przechodzenia bloku elektroenergetycznego z pracy na potrzeby własne do pracy na sieć wydzieloną w procesie odbudowy systemu. Przedstawiono wymagane zabezpieczenia, które powinny chronić poszczególne elementy systemu elektroenergtycznego w poszczególnych etapach tego procesu. Przedstawiono wymagania dotyczące charakterystyk zabezpeiczenia reagującego na utratę synchronizmu wzbudzonego generatora w warunkach pracy wyspowej. Rozważania zobrazowano wynikami symulacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne strony 43 - 48,
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Lubośny Z., Wróblewska S., Dytry H.: Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie// Wiadomości Elektrotechniczne. -., nr. nr 12 (2012), s.43-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi