Zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skażeniem wywołanym eksploatacją zbiorników i rurociągów naftowych. Cz. I. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skażeniem wywołanym eksploatacją zbiorników i rurociągów naftowych. Cz. I.

Abstrakt

Scharakteryzowano najnowsze rozwiązania chroniące środowisko naturalne przed niekontrolowanymi wyciekami ropy naftowej przez dno i płaszcz zbiornika stalowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KONSTRUKCJE STALOWE strony 12 - 13,
ISSN: 1232-8960
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Ziółko J.: Zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skażeniem wywołanym eksploatacją zbiorników i rurociągów naftowych. Cz. I. // KONSTRUKCJE STALOWE. -., nr. 3 (2002), s.12-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi