Zachowania konsumentów na polskim rynku internetowych serwisów handlowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zachowania konsumentów na polskim rynku internetowych serwisów handlowych

Abstrakt

Rozprawa ma na celu zbadanie rynkowych zachowań konsumentów oraz stosowanych przez wybrane polskie internetowe serwisy handlowe czynników mających wpływ na rynkowe zachowania konsumentów.Według wiedzy autorki, kompleksowe badanie wpływu czynników stosowanych przez internetowe serwisy handlowe na zachowania konsumentów indywidualnych nie było dotychczas w Polsce przeprowadzane. Do najważniejszych przesłanek podjęcia tematu rozprawy doktorskiej należały: wzrastająca z roku na rok liczba internautów robiących zakupy w Sieci; pojawianie się nowych trendów rynkowych zachowań konsumentów; duże znaczenie zachowań rynkowych konsumentów dla kształtowania kierunku zmian w stosowanych narzędziach komunikacji marketingowej.Wyniki badań są użyteczne z punktu widzenia podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora B2C w Polsce (m. in. sklepy internetowe, porównywarki cen, pasaże handlowe i platformy aukcyjne). Poznanie zachowań i preferencji młodych konsumentów w odniesieniu do czynników, poprzez które serwisy handlowe starają się oddziaływać na internautów, pozwala na ich lepsze dopasowanie do oczekiwań konsumentów oraz na opracowanie skutecznych form komunikacji wspierającej sprzedaż.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi