Zachowania przedsiębiorcze a otoczenie instytucjonalne - mechanizmy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zachowania przedsiębiorcze a otoczenie instytucjonalne - mechanizmy

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 93 - 108,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Starnawska M.: Zachowania przedsiębiorcze a otoczenie instytucjonalne - mechanizmy// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. 90 (2012), s.93-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Meta Tagi