Zachowania rynkowe młodych konsumentów w Internecie w świetle badań wybranej grupy studentów trójmiejskich uczelni publicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zachowania rynkowe młodych konsumentów w Internecie w świetle badań wybranej grupy studentów trójmiejskich uczelni publicznych

Abstrakt

Klienci obecni w wirtualnym świecie mają do wyboru ogromną ilość wyrobów, usług i informacji w różnych kategoriach i na pewno nie podlegają sterowaniu. Sprzedawcy pozostaje jedynie ich obsługiwanie, słuchanie i docenianie. Pomiędzy użytkownikami (nabywcami, sprzedawcami) zachodzą relacje, wykorzystujące Internet, jako środek komunikacji i dystrybucji. W dobie marketingu partnerskiego, gdy w coraz większej liczbie przedsiębiorstw wprowadza się systemy zarządzania relacjami z klientami, wiedza o nabywcach, zwłaszcza o czynnikach wpływających na ich zachowania, jest istotna. Jest to o tyle ważne, iż zachowania i preferencje konsumentów zmieniają się z czasem. Wpływają na nie różne czynniki nie zawsze zależne od firmy. W Polsce z roku na rok wzrasta liczba użytkowników Internetu dokonujących zakupów w Sieci. Wśród nich dużą grupę stanowią osoby w wieku 20-29 lat (znaczną grupę stanowią studenci).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 397 - 411,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M.: Zachowania rynkowe młodych konsumentów w Internecie w świetle badań wybranej grupy studentów trójmiejskich uczelni publicznych// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. Nr 608 (2010), s.397-411
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi