Zachowanie gospodarstw domowych we współczesnych teoriach konsumpcji i oszczędzania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zachowanie gospodarstw domowych we współczesnych teoriach konsumpcji i oszczędzania

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd najwazniejszych współczesnych teorii konsumpcji i oszczędzania ukierunkowych na przyszłość z uwzględnieniem czynników determinujących powyższe zjawiska. Prezentacja współczesnych teorii poprzedzona jest przedstawieniem najważniejszych badań, które przyczyniły się do powstania tych teorii

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kordalska A.: Zachowanie gospodarstw domowych we współczesnych teoriach konsumpcji i oszczędzania// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem.. -Vol. T. 5., (2006), s.113-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi