Zagadnienia diagnostyki toru kolejowego z wykorzystaniem metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagadnienia diagnostyki toru kolejowego z wykorzystaniem metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono krótki przegląd podejmowanych prób nad znalezieniem efektywnej metody określania wielkości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. W szczególnym stopniu skupiono się nad metodą wymuszonych przemieszczeń poprzecznych. Omówiono wyniki weryfikacji tejże metody przeprowadzonej w Politechnice Gdańskiej. Podstawowe stwierdzenie, jakim było wykazanie celowości skoncentrowania się na przemieszczeniach poziomych, skierowało uwagę na możliwość wykorzystania do celów diagnostycznych podbijarki torowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport nr 1605, strony 177 - 187,
ISSN: 0209-3324
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Koc W., Wilk A., Dobrowolski P., Grulkowski S., Kostro G.: Zagadnienia diagnostyki toru kolejowego z wykorzystaniem metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych. // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: TRANSPORT. -Vol. 1605., nr. 49 (2003), s.177-187
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi