Zagadnienie kształtowania się gdańskiego obszaru metropolitalnego w planach i opracowaniach urbanistycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagadnienie kształtowania się gdańskiego obszaru metropolitalnego w planach i opracowaniach urbanistycznych

Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu opracowań planistycznych dotyczących procesów kształtowania się aglomeracji gdańskiej, która przechodzi obecnie w fazę tworzenia - wraz z sąsiednimi gminami - zespołu metropolitalnego. Prezentowane materiały planistyczne ukazują etapy rozwoju aglomeracji gdańskiej od lat 20. XX wieku. do czasów współczesnych, wskazują zależności funkcjonalno-przestrzenne między poszczególnymi jednostkami tego układu osadniczego, przedstawiają stan wiedzy na temat planowania dużych zespołów miejskich, ukazują sposób myślenia planistów i decydentów nad rozwijającą się aglomeracją a także dokumentują zagadnienia warsztatu urbanistycznego.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chojnacki M.: Zagadnienie kształtowania się gdańskiego obszaru metropolitalnego w planach i opracowaniach urbanistycznych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi