ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO I WPŁYW TEJ OPERACJI NA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNĄ UKŁADÓW CHŁODNICZYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO I WPŁYW TEJ OPERACJI NA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNĄ UKŁADÓW CHŁODNICZYCH

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podstawowe metody odzysku ciepła ze sprężarkowych układów chłodniczych. Pokazano tu możliwości jakie daje taki odzysk w kontekście ograniczenia zapotrzebowania gospodarki kraju na energię pierwotną jak również w kontekście ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Autorzy zwracają uwagę, ze odzysk ciepła z układów chłodniczych powinien być poprzedzony wnikliwą analizą konstrukcji, przeznaczenia i parametrów pracy właściwego urządzenia chłodniczego. Ważne mogą być nawet aspekty związane z rodzajem płynu roboczego czy wymaganymi parametrami medium odbierającego ciepło. W artykule pokazano również negatywne aspekty niewłaściwie pracującego układu odzysku ciepła jak i wskazano możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
VIII Eko-Euro-Energia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Inżynieria Pomp Ciepła pod redakcją A. Mrozińskiego strony 147 - 160
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Muszyński T., Mania T.: ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO I WPŁYW TEJ OPERACJI NA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNĄ UKŁADÓW CHŁODNICZYCH// VIII Eko-Euro-Energia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Inżynieria Pomp Ciepła pod redakcją A. Mrozińskiego/ ed. Adam Mroźiński Bydgoszcz: Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2015, s.147-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi