Zagospodarowanie odpadów morskich w porcie Amsterdam - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagospodarowanie odpadów morskich w porcie Amsterdam

Abstrakt

Prezentacja gospodarki odpadami w Porcie Morskim Amsterda. Koncepcja kompleksowego rozwiązania gospodarki

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 477 - 479,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Zagospodarowanie odpadów morskich w porcie Amsterdam// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 3 (2010), s.477-479
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi