Zagospodarowanie wód opadowych w Polsce – Problemy organizacyjne. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagospodarowanie wód opadowych w Polsce – Problemy organizacyjne.

Abstrakt

Problemy zagospodarowania wód opadowych w Polsce. Luki i dwuznaczności krajowych regulacji prawnych. Brak odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów. Konieczność zmiany filozofii postępowania. Znaczenie polityki rozbudowy retencji. Samodzielna działalność gmin.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 56 - 59,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z., Tuszyńska A.: Zagospodarowanie wód opadowych w Polsce – Problemy organizacyjne.// Technologia Wody. -., nr. 2 (2014), s.56-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi