Zagospodarowanie zużytych opon w świetle prawodawstwa obowiązującego w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagospodarowanie zużytych opon w świetle prawodawstwa obowiązującego w Polsce

Abstrakt

Ilość odpadów gumowych, w szczególności zużytych opon, z roku na rok systematycznie wzrasta. W związku z tym pojawia się problem utylizacji i zagospodarowania opon wycofanych z eksploatacji. W artykule omówiono podstawowe sposoby recyklingu zużytych opon samochodowych, przedstawiono również zalety i wady poszczególnych metod. Jednym z istotnych problemów, dotyczących wdrażania procesów recyklingu jest nieznajomość bądź niestosowanie się do obowiązującego prawa przez producentów oraz użytkowników opon. Faktem jest, że pierwsze regulacje prawne w Polsce dotyczące tego odpadu zostały wprowadzone dopiero po po 1 lipca 2003 i dotyczyły zakazu składowania opon. Od tego czasu ilość aktów normatywnych w Polsce dotyczących tego tematu nieznacznie wzrosła, m.in. został nałożony na producentów obowiązek utylizacji odpadów. Nieprzestrzeganie tego obowiązku wiąże się przymusem płacenia kary produktowej, która nakładana jest na producenta. W niniejszym artykule przedstawione zostały główne aspekty prawne zagospodarowania zużytych opon.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elastomery nr R. 14, strony 10 - 16,
ISSN: 1427-3519
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Januszewicz K., Melaniuk M., Klugmann-Radziemska E.: Zagospodarowanie zużytych opon w świetle prawodawstwa obowiązującego w Polsce// Elastomery. -Vol. R. 14., nr. nr 2 (81) (2010), s.10-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi