Zagregowana miara oceny stanu dojrzałości organizacji w procesach jej ewolucji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagregowana miara oceny stanu dojrzałości organizacji w procesach jej ewolucji.

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie na koniecznośc opracowywania zagregowanych miar pozwalających na ocenę stanu dojrzałości organizacji informatycznych w odniesieniu do procesów ewolucji takich organizacji. Autorzy zwracają uwagę na to, jak w oparciu o wykorzystanie miary złożoności projektu oceniać gotowość organizacji do ewolucyjnych i transformacyjnych zmian. Artykuł został podzielony na cztery główne części. W pierwszej z nich została przedstawiona problematyka ewolucji i transformacji organizacji informatycznych (ze szczegółowym uwzględnieniem aspektów zwinnej transformacji). W drugiej części zaprezentowano koncepcję kapsuły dojrzałości jako narzędzia (mechanizmu) ocenowego pozwalającego określać stan organizacji przed zainicjowaniem procesów transformacyjnych. Rozdział trzeci prezentuje konieczność poszukiwania zagregowanych miar oceny stanu gotowości organizacji, natomiast czwarty prezentuje probe poszukiwania takich miar w oparciu o ilościowe dane projektowe zakończonych projektów informatycznych. Artykuł podsumowują propozycję dalszych badań nad poszukiwaniem zagregowanych miar pozwalających na ocenę stanu organizacji (zwłąszcza projektowych) stających przed koniecznością realizacji procesów zmian ewolucyjnych i transformacyjnych, tak ważnych z punktu widzenia ich gotowości do realizacji projektów informatycznych.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I strony 367 - 378
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Ossowska K., Orłowski C., Ziółkowski A., Deręgowski T., Kurzawski M.: Zagregowana miara oceny stanu dojrzałości organizacji w procesach jej ewolucji.// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I/ ed. Pod redakcją Ryszarda Knosali Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s.367-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi