Zagrożenia bezpieczeństwa IT/OT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagrożenia bezpieczeństwa IT/OT

Abstrakt

Złośliwe oprogramowanie, obok ataków rozproszonej odmowy świadczenia usług (ang. Distributed Denial of Servi-ce – DDoS), podszywania, SPAMu oraz ogólnie niechcianej komunikacji, stanowi aktualnie jedną z najważniejszych kwestii bezpieczeństwa. Sam termin (Malicious Software – Malware) określa zbiorczo między innymi wirusy, konie trojańskie i robaki komputerowe. Ostateczne rozwiązanie wspomnianych zagrożeń bezpieczeństwa wymaga najpraw-dopodobniej zmian na skalę globalną. W całej tej grupie złośliwe oprogramowanie wyróżnia się ze względu na swoją złożoność oraz najczęściej dużą liczbę naruszanych mechanizmów bezpieczeństwa, w odróżnieniu od np. DDoS, celu-jącego tylko w dostępność [7]. Malware, obecne od wielu lat w świecie technologii informacyjnej, zdaje się być nowym zagrożeniem w systemach techniki operacyjnej (ang. Operational Technology – OT). W niniejszej pracy zostały przed-stawione zagrożenia związane ze złośliwym oprogramowaniem oraz metody jego zwalczania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Innowacje i problemy w elektroenergetyce strony 94 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Gierszewski T.: Zagrożenia bezpieczeństwa IT/OT// Innowacje i problemy w elektroenergetyce/ ed. dr inż. Krzysztof Nowicki Gdańsk: INFOTECH, 2016, s.94-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 140 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi