Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych

Abstrakt

W artykule rozważane są zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci intranetowych. Zidentyfikowano typy zagrożeń sieci oraz zaproponowano ich podział - z uwzględnieniem błędów ludzkich, działań destrukcyjnych, włamań do systemów oraz zdarzeń losowych. Przedstawiono również najważniejsze sposoby i techniki uniemożliwiające bądź utrudniające naruszanie bezpieczeństwa sieciowego. Zdefiniowano oraz opisano politykę ochrony danych, przedstawiono również podstawowe zasady, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu polityki bezpieczeństwa dla sieci intranetowej. Omówiono też zasadę działania systemów "ściany przeciwogniowej", podstawowe ich konfiguracje oraz możliwości wykorzystania w sieciach intranetowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TELEKOMUNIKACJA CYFROWA. TECHNOLOGIE I USŁUGI strony 116 - 126,
ISSN: 1505-9405
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Krzyżagórski T., Kostulak A., Woźniak J.: Zagrożenia bezpieczeństwa sieci intranetowych// Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i uslugi. -., (2003), s.116-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi