Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu

Abstrakt

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to system jakości, który jest obligatoryjny dla producentów wyrobów budowlanych. Powinien on być udokumentowany i nadzorowany. Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja uwarunkowań dotyczących dokumentowania ZKP, analogii pomiędzy ZKP a systemem jakości według normy ISO 9001:2015 i innymi regulacjami oraz wskazanie korzyści i trudności związanych z dokumentowaniem działań i ich wyników. Przedstawiona także została propozycja metody dotyczącej zarządzania dokumentacją systemu ZKP, która – zdaniem autorów – może ułatwić mniejszym organizacjom planowanie i realizację działań w tym zakresie. Propozycja ta oparta jest między innymi na wynikach badań empirycznych, które przeprowadzono, by określić potrzeby i problemy dotyczące ZKP występujące w grupie mniejszych producentów wyrobów budowlanych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Jakości strony 158 - 163,
ISSN: 0137-8651
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Kałużna M.: Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu// Problemy Jakości. -., nr. 9 (2018), s.158-163
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2018.9.22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi