Zakłócenia pola magnetycznego pochodzące od obiektu ferromagnetycznego umieszczonego w ekranie cylindrycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zakłócenia pola magnetycznego pochodzące od obiektu ferromagnetycznego umieszczonego w ekranie cylindrycznym

Abstrakt

Duże obiekty ferromagnetyczne, jakimi są okręty, powodują zaburzenia w rozkładzie ziemskiego pola magnetycznego. Kadłub okrętu jest zbudowany najczęściej z kilku warstw blach o grubości znikomej w stosunku do wymiarów obiektu. Wewnątrz kadłuba okrętu wykonanego z blach znajdują się elementy wyposażenia wykonane z materiałów ferromagnetycznych. Zastosowanie komercyjnych programów obliczania pola magnetycznego korzystających z metody elementów skończonych nie jest efektywne, gdyż blachy wymagają elementów współmiernych z ich grubością, a jak już wspomniano, pole należy dokładnie obliczyć w znacznych odległościach od obiektu. Przedstawione przyczyny powodują, że najlepszą metodą będzie zastosowanie równań całkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zimny P., Młyński A.: Zakłócenia pola magnetycznego pochodzące od obiektu ferromagnetycznego umieszczonego w ekranie cylindrycznym// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi