Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności

Abstrakt

Chemia żywności jest nauką o właściwościach składników żywności, o przemia-nach tych związków w czasie przechowywania i przetwarzania surowców orazproduktów żywnościowych, a także o roli jaką odgrywają różne substancje wtworzeniu cech sensorycznych. Akademickie ośrodki badań i kształcenia w zak-resie nauki o żywności mają w Polsce w większości rodowód sięgający WyższejSzkoły Rolniczej w Dublanach i Akademii Technicznej we Lwowie z końca XIXwieku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Chemia żywności. Skład,przemiany i właściwości żywności strony 19 - 28
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 467 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi