Zaleganie skroplin na powierzchni rur gęstożebrowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaleganie skroplin na powierzchni rur gęstożebrowanych

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy w zakresie skraplania na rurach poprzecznie ożebrowanych. Zwrócono uwagę na wpływ gęstości ożebrowania na zjawisko zalegania skroplin w kanałach międzyżebrowych tego typu rur. Jednym ze sposobów ułatwiających spływ cieczy z powierzchni rur o dużej gęstości żeber jest zastosowanie specjalnej wzdłużnej płetwy drenującej. Dla oceny skuteczności jej działania przeprowadzono badania modelowe spływu cieczy na pionowym rzędzie poziomych rur poprzecznie ożebrowanych. Badania te potwierdziły możliwość zmniejszenia kąta zalania kanału międzyżebrowego dzięki obecności litej płetwy drenującej. Również badania cieplne skraplania par czynnika R 22 na rurze wyposażonej w tego typu płetwę potwierdziły istotny wzrost współczynnika wnikania ciepła.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R. 13, strony 338 - 345,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bonca Z., Targański W.: Zaleganie skroplin na powierzchni rur gęstożebrowanych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R. 13., nr. nr 9 (2006), s.338-345
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi