Zależność parametrów przenikania i absorpcji wodoru od mikrostruktury stali S355 i jej złączy spawanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zależność parametrów przenikania i absorpcji wodoru od mikrostruktury stali S355 i jej złączy spawanych

Abstrakt

W artykule przedstawiono korelację pomiędzy mikrostrukturą stali S355 w różnym stanie obróbki cieplnej oraz strukturą jej złączy spawanych a przenikaniem i absorpcją wodoru. Za pomocą metody Devanathana-Stachurskiego dla różnych struktur, określono wartości współczynników dyfuzji sieciowej wodoru, pozornych współczynników dyfuzji wodoru i stężenia wodoru przy powierzchni wejściowejmembrany. Za pomocą ekstrakcji próżniowej określono wartości stężeń wodoru pułapkowanego nieodwracalnie dla materiału rodzimego w różnym stanie obróbki cieplnej i dla spoiny. Stwierdzono, że stal S355 w stanie normalizowanym o strukturze ferrytyczno-perlitycznej, charakteryzuje się największym współczynnikiem dyfuzji sieciowej.Największe stężenie wodoru pułapkowanego nieodwracalniema spoina.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr R. 60, strony 9 - 13,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szymlek K., Ćwiek J.: Zależność parametrów przenikania i absorpcji wodoru od mikrostruktury stali S355 i jej złączy spawanych// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. R. 60., nr. nr 1 (2008), s.9-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi