Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy

Abstrakt

Artykuł opisuje wpływ ściśliwości cieczy w przestrzeni martwej na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych z wychylną tarczą. W artykule zaproponowano przesunięcie osi obrotu tarczy, co zmniejsza przestrzeń martwą przy małych nastawach pompy, jednocześnie poprawiając sprawność objętościową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii strony 387 - 394
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Załuski P.: Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.387-394
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi