Założenia metodyczne i rozwiązania warsztatowe multimedialnego skryptu do geometrii wykreślnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Założenia metodyczne i rozwiązania warsztatowe multimedialnego skryptu do geometrii wykreślnej

Abstrakt

Multimedialne techniki przekazu i odbioru informacji odgrywają coraz większą rolę w różnych formach kształcenia. Artykuł porusza zagadnienia związane z konstruowaniem i oceną elektronicznego skryptu do geometrii wykreślnej. Kolejno omówiono cztery fazy tworzenia multimedialnego podręcznika, a mianowicie: przygotowawczą, projektowania, wykonywania materiałów oraz fazę doskonalenia.

Maria Helenowska-Peschke. (2002). Założenia metodyczne i rozwiązania warsztatowe multimedialnego skryptu do geometrii wykreślnej, (1538, z. 5), 25-32.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Geometria i Grafika Inżynierska strony 25 - 32,
ISSN: 1427-9274
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Helenowska-Peschke M.: Założenia metodyczne i rozwiązania warsztatowe multimedialnego skryptu do geometrii wykreślnej// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Geometria i Grafika Inżynierska. -., nr. 1538, z. 5 (2002), s.25-32

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi