Zamienniki ''serwisowe'' czynnika R 22. Część 5 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zamienniki ''serwisowe'' czynnika R 22. Część 5

Abstrakt

Podano najistotniejsze własności termodynamiczne i użytkowe czynników chłodniczych R 421A, R 421B, R 431A, R 432A, R 433A oraz AT-22. Podsumowano informacje zawarte w poprzednich częściach cyklu, porównując wybrane własności opisanych czynników chłodniczych oraz zestawiając wymagania i wnioski na temat procedur wymiany czynnika R 22 na mieszaniny ''serwisowe''.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 268 - 272,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Targański W.: Zamienniki ''serwisowe'' czynnika R 22. Część 5// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 6-7 (2010), s.268-272
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi