Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Orłowa Morskiego wraz z Witominem (1930-1960) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Orłowa Morskiego wraz z Witominem (1930-1960)

Abstrakt

W pracy odtworzono trzydziestoletni proces budowy i eksploatacji grupowego wodociągu miejskiego na przedwojennym obszarze administracyjnym Witomina, Małego Kacka, Orłowa, Kolibek i Redłowa. W analizowanym czasokresie ustalono chronologię zdarzeń inwestycyjnych uwarunkowanych lokalnymi czynnikami, parametry techniczne urządzeń w wybudowanych obiektach i przebieg rozbudowy sieci wodociągowej. W efekcie udokumentowano zachodzące przemiany w zaopatrzeniu w wodę mieszkańców od tradycyjnego sposobu za pomocą studni (kopanych i wierconych) do korzystania z miejskiego wodociągu grupowego z centralnym ujęciem wody w Rumi. Niniejszą wiedzę historyczną uzyskano po kwerendzie archiwalnej, a następnie mozolnej analizie treści dokumentacji źródłowej rozproszonej i cząstkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rocznik Gdyński strony 85 - 114,
ISSN: 0137-4044
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Orłowa Morskiego wraz z Witominem (1930-1960)// Rocznik Gdyński. -., iss. 29 (2017), s.85-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi