Zapewnianie bezpieczeństwa kluczowych plików w systemie operacyjnym Linux - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zapewnianie bezpieczeństwa kluczowych plików w systemie operacyjnym Linux

Abstrakt

Zagrożenie bezpieczeństwa systemów komputerowych wynika z możliwości niepowołanego dostępu do danych zapisanych w kluczowych plikach. Dlatego poszukiwanie mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa informacji to współcześnie ważny problem w dziedzinie informatyki. W artykule zostanie przedstawione nowe podejście do polityki zabezpieczania plików systemowych w komputerach personalnych i serwerach. Zaprezentowany zostanie system o nazwie ICAR (ang. Integrity Checking And Restoring), opracowany i wykonany w ramach prac badawczych autorów. W przypadku nieuprawnionej zmiany treści chronionego pliku system ICAR automatycznie przywraca z kopii zapasowej zapisanej na niemodyfikowalnym nośniku oryginalną zawartość pliku. W artykule przedstawiona zostanie architektura systemu zabezpieczeń oraz narzędzia wspomagające administratora w zarządzaniu systemem ICAR. Zaprezentowany system ICAR jest skutecznym narzędziem zapewniania bezpieczeństwa kluczowych plików w systemu operacyjnego

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 327 - 332,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek J., Wróbel M.: Zapewnianie bezpieczeństwa kluczowych plików w systemie operacyjnym Linux// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.327-332
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi