Zapewnianie wiarygodnosci przetwarzania przy integracji komponentów usług - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zapewnianie wiarygodnosci przetwarzania przy integracji komponentów usług

Abstrakt

Przedstawiono problematykę Service Oriented Architecture(SOA) oraz nowoczesne metodologie integracji gotowych komponentów programistycznych.Omówiono Service Component Architecture (SCA), Cloud computing, oraz modelowanie procesów biznesowych jako metodologie zbliżone koncepcyjne do SOA. Opisano główne atrybuty wiarygodności i zestawionokonkretne techniki poprawy wiarygodno±ci. Modelowanie procesów biznesowychzaprezentowano na przykładzie standardu BPEL oraz technologiiWindows WorkFlow Foundation jako wiodących rozwiązań w zastosowaniachprzemysłowych. Ponadto opisano i porównano techniki zwiększania wiarygodności takie jak obsługa wyjątków, transakcje typu ACID oraz transakcje długotrwałe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(problemy jakości scenariuszy usług) strony 213 - 222
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek P.: Zapewnianie wiarygodnosci przetwarzania przy integracji komponentów usług// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(problemy jakości scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.213-222
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi