Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych

Abstrakt

Dane dotyczące badań medycznych powinny podlegać odpowiednim wymaganiom bez-pieczeństwa. Po pierwsze, dostęp do nich powinien być ograniczony (określoneklasy dostępu), po drugie newralgiczne dane powinny być odpowiednio zakodo-wane (poziom poufności). Poniżej przedstawiono wymagania bezpieczeństwa sys-temów telemedycznych i na tej podstawie zaprezentowano techniki zabezpie-czeń na różnych poziomach funkcjonowania. Nawiązano również do kilku stan-dardów bezpieczeństwa systemów informatycznych - podpisy elektroniczne, Ker-beros i IDES, wzorca odniesienia bezpieczeństwa systemów telemedycznych. Za-sygnalizowano problemy zabezpieczeń z wykorzystaniem sygnałów biometrycz-nych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W:Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia strony 476 - 505
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi