Zapotrzebowanie na prywatną opiekę pielęgniarską w Gdańsku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zapotrzebowanie na prywatną opiekę pielęgniarską w Gdańsku

Abstrakt

Streszczenie Wstęp. Pielęgniarki mogąc prowadzić prywatną praktykę zawodową, spotykają się z nowymi wyzwaniami związanymi z komercjalizacją usług systemu opieki zdrowotnej i potrzebą sprostania wymogom popytu i podaży na prywatne usługi pielęgniarskie. Cel. Celem pracy było zbadanie zapotrzebowania na prywatną opiekę pielęgniarską w Gdańsku oraz dokonanie analizy doświadczeń, obaw i oczekiwań pacjentów. Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w sposób jawny, dobrowolny i gwarantujący anonimowość. Badanie wykonano wśród 100 pacjentów różnych ośrodków leczniczych Gdańska w okresie od października 2012 roku do kwietnia 2013 roku. Wyniki. W pracy wykazano, że istnieje duże zainteresowanie prywatnymi usługami pielęgniarskimi (73% badanych), jednakże w praktyce niewiele osób z nich korzysta (39% badanych). Jako główne przeszkody wskazano na koszt tych usług (68% odpowiedzi) i brak dostępnej dla pacjentów informacji (40%). Pacjenci wykazali niewielką świadomość możliwości prowadzenia przez pielęgniarki prywatnej praktyki zawodowej, tylko 29% skojarzyło dom chorego jako miejsce świadczenia usług. Badania zweryfikowały również oczekiwania wobec prywatnej działalności pielęgniarek. Dla pacjentów ważny jest profesjonalizm zawodowy i sumienność, empatia, dostępność finansowa i dyspozycyjność. Wnioski. Badani mieszkańcy Gdańska zadeklarowali zapotrzebowanie na prywatne usługi pielęgniarskie, ale uważają, że koszt tych usług jest główną przeszkodą w możliwości korzystania z niej. Ważne jest także, że pacjenci odczuwają brak informacji o cenach, wachlarzu usług i dostępności do prywatnych praktyk pielęgniarskich. Fakt ten powinien zostać wykorzystany w celu upowszechnienia w świadomości społecznej roli i zakresu prywatnej działalności pielęgniarskiej.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Pielęgniarstwa nr 22, strony 484 - 489,
ISSN: 1233-9989
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
, , : Zapotrzebowanie na prywatną opiekę pielęgniarską w Gdańsku// Problemy Pielęgniarstwa. -Vol. 22., nr. 4 (2014), s.484-489
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi