Zapożyczenia homonimów z obcych systemów językowych w zbiorach homonimiki międzyjęzykowej polsko-fińskiej [Homonym borrowings from other language systems in the collections of Polish-Finnish interlingual homonymy] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zapożyczenia homonimów z obcych systemów językowych w zbiorach homonimiki międzyjęzykowej polsko-fińskiej [Homonym borrowings from other language systems in the collections of Polish-Finnish interlingual homonymy]

Abstrakt

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi strony 217 - 238
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Zapożyczenia homonimów z obcych systemów językowych w zbiorach homonimiki międzyjęzykowej polsko-fińskiej [Homonym borrowings from other language systems in the collections of Polish-Finnish interlingual homonymy], [w:] Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi [The book in honour of Professor Roman Kalisz], red. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 217–238, ISBN 978-83-7326-744-2
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi