Zarys teoretyczny i praktyczny geometrii wykreślnej na kierunku Geodezja i Kartografia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarys teoretyczny i praktyczny geometrii wykreślnej na kierunku Geodezja i Kartografia

Abstrakt

W artykule przedstawiono program nauczania przedmiotu geometria wykreślna oraz środki jego realizacji dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na kierunku Geodezja i Kartografia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Geodezyjna problematyka badawcza oraz dydaktyczna katedr i zakładów strony 39 - 49
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kotarska-Lewandowska B.: Zarys teoretyczny i praktyczny geometrii wykreślnej na kierunku Geodezja i Kartografia// Geodezyjna problematyka badawcza oraz dydaktyczna katedr i zakładów/ ed. red. Z. Kurałowicz, M. Przewłócka. -Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.39-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi