Zarządzanie bezpieczeństwem w złożonych obiektach i instalacjach krytycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie bezpieczeństwem w złożonych obiektach i instalacjach krytycznych

Abstrakt

W rozdziale scharakteryzowano wybrane metody wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem w systemach technicznych, w tym metodę RCM (reliability-centered maintenance) polegającą na proaktywnej obsłudze, której celem jest nie dopuszczać lub przynajmniej ograniczać skutki potencjalnych uszkodzeń oraz metodę RBM (risk-based maintanance) i procedurę RIMAP (risk-based inspection and maintanance procedures) stosowaną w zarządzaniu bezpieczeństwem obiektów i maszyn krytycznych. Przedstawiono ogólne powiązania w zintegrowanym systemie ocen ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem z uwagą na elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu krytycznego podczas sytuacji nienormalnych i awaryjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej strony 167 - 177
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Zawalich J.: Zarządzanie bezpieczeństwem w złożonych obiektach i instalacjach krytycznych// Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej/ ed. redakcja pracy zbiorowej Wojciech Cholewa, Kazimierz T. Kosmowski, Stanisław Radkowski. Gliwice: Katedra Podstaw Konstrukcji maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny, 2008, s.167-177
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi