Zarządzanie finansami w projekcie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie finansami w projekcie

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł finansowania, zasady ewidencja kosztów tak aby były wiarygodne oraz zasady monitorowania i kontroli ponoszonych kosztów. Odnośnie kontroli projektu od strony finansowej przedstawiono ocenę realizacji projektu metodą analizy wartości uzyskanej (ang. Earned Value) oraz szacunek kosztu zakończenia projektu. (ang. Estimate At Completion). W końcowej części poruszono zagadnienia oceny efektywności finansowej realizacji projektu nastawionego na zysk. Opracowanie kończą pytania kontrolne

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektem strony 109 - 142
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Zarządzanie finansami w projekcie// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s.109-142
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi