Zarządzanie informacjami w małej firmie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie informacjami w małej firmie.

Abstrakt

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotnym czynnikiem jest dostęp do ogólnie pojętej informacji i jej odpowiednie wykorzystanie. Dysponując specyficznym narzędziem, jakim jest informacja menedżer powinien być zdolny do szybkiego i jasnego jej przekazywania. Zadaniem współczesnego menedżera jest zidentyfikowanie zagrożeń na tyle wcześnie, aby była możliwa ich skuteczna eliminacja. Narzędziem menedżera powinien być system informacyjny dostarczający wszystkich potrzebnych informacji na czas. Celem badań przeprowadzonych przez autorkę było sprawdzenie w jakim zakresie małe przedsiębiorstwa wykorzystują w swej działalności dostępne technologie informacyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Multimedia w zarządzaniu strony 321 - 330
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Zarządzanie informacjami w małej firmie. // Multimedia w zarządzaniu/ ed. L.Kiełtyka. Częstochowa: Wydz. Zarz. P. Częst., 2002, s.321-330
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi