Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych

Abstrakt

Celem pracy było zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję teoretycznej koncepcji analizy przedsiębiorstw klastrowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej teorii kapitałów, metodyki badań, zgodnie z którą przeprowadzono pierwszą, empiryczną aplikację tejże koncepcji do grupy przedsiębiorstw składających się na wybrane struktury klastrowe oraz wyników tych badań (wspartych analizą statystyczną) dających pewien obraz istniejących kategorii percepcji rzeczywistości u badanych przedsiębiorców (a na tym tle pierwszych wniosków dotyczących proponowanej koncepcji).

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Lis A., Lis A.: Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych. Warszawa: Difin SA, 2014.288 s. ISBN 978-83-7930-520-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 171 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi