Zarządzanie kryzysowe w portach morskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie kryzysowe w portach morskich

Abstrakt

Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa kompleksów portowo-przemysłowych staje się, w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw przedsiębiorstw zlokalizowanych w portach. Działania na rzecz bezpieczeństwa portów, obejmują nie tylko przestrzenie portowe, ale mają także zasięg: lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Powoduje to, że stanowią one ważny element ogólnej koncepcji zarządzania kryzysowego. W referacie skoncentrowano się na prezentacji wyników wstępnych studiów nad problematyką bezpieczeństwa portów i przeciwdziałaniu zagrożeniom obejmujących koncepcję stanu ochrony obiektu portowego i opracowanie scenariuszy zagrożeń tych obiektów. Wyniki tych studiów posłużą opracowaniu, w następnym etapie prac, planu ochrony obiektów portowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 579 - 586
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A., Forkiewicz M., Kowalczyk P.: Zarządzanie kryzysowe w portach morskich// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s.579-586
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi