Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej. W artykule zostanie zawarta krótka analiza literatury dotyczącej zarządzania projektami, opis i analiza najistotniejszych zagadnień projektu wraz z jego harmonogramem, analizą ścieżki krytycznej oraz wnioski i zalecenia projektowe. W szczególności zostaną przedstawione następujące zagadnienia: opis projektu, zakres robót elektrycznych, struktura podziału pracy, struktura organizacyjna Biura Realizacji Projektu, organizacja placu budowy, harmonogram Gantta wraz z analizą PERT dla stacji transformatorowej GSZ.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 29 - 40,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Drozd R., Bielski R.: Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 2 (2017), s.29-40
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.19253/reme.2017.02.003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi