Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania : amerykański, azjatycki, europejski, globalny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania : amerykański, azjatycki, europejski, globalny

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie głównych charakterystyk modeli zarządzania przedsiębiorstw amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Podjęto także próbę zdefiniowania modelu globalnego zarządzania.Rozważania oparto na czterech zasadniczych częściach. W pierwszej przedstawiono znaczenie różnic kulturowych dla prowadzania działalności w skali międzynarodowej. Druga część opisuje pod-stawowe wyznaczniki zarządzania w firmach amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Prezentując model azjatycki skupiono się przede wszystkim na przedstawieniu specyfiki zarządzania japońskiego. Krótko scharakteryzowano zarządzanie w firmach chińskich. Wątpliwości rodzą się w związku z analizą modelu europejskiego. Duża różnorodność kulturowa państw europejskich nasuwa pytanie, czy możliwe jest stworzenie jednolitego wzorca sposobu zarządzania firmą europejską? Próba odpowiedzi na postawione pytanie zawarta jest w punkcie 2 pracy. Wskazano na cechy wspólne w podejściu menedżerów europejskich do kwestii prowadzenia biznesu oraz rozbieżności, wynikające z kultur narodowych. W dalszej części rozważań zdefiniowano pojęcie przedsiębiorstwa globalnego oraz wskazano na główne atrybuty zarządzania globalnego. Czy przedsiębiorstwa odzwierciedlają specyfikę narodowych modeli zarządzania, czy też modelu globalnego? W ostatniej części pracy zawarto podsumowanie rozważań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Organizacja i Kierowanie strony 79 - 102,
ISSN: 0137-5466
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania : amerykański, azjatycki, europejski, globalny// Organizacja i Kierowanie. -., nr. nr 2 = 132 (2008), s.79-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi