Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

Abstrakt

Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia instrumentów zarządzania, w tym elementów zarządzania publicznego do codziennej praktyki tych organizacji. Ważnym elementem programu jest również identyfikacja czynników sprzyjających oraz utrudniających wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania do praktyki organizacji niekomercyjnych, co może mieć znaczenie dla absolwentów kierunku zarządzanie i marketing, rozpoczynających coraz częściej pracę zawodową w tych organizacjach. Program kształcenia opracowano na podstawie najnowszej dostępnej literatury oraz doświadczeń autora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing // // Współczesne zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu. - 2005, nr 3, s. 73--80 : 2 rys. - Bibliogr. 25 poz. - ISSN 1643-5494. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi