Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

Abstrakt

Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem współczesnym uniwersytetem

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Management and Business Administration. Central Europe strony 75 - 84,
ISSN: 2084-3356
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie// Management and Business Administration. Central Europe. -., nr. nr 3 (2011), s.75-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi